UKÁŽI VÁM, ŽE CHUTNÉ A VYVÁŽENÉ JÍDLO DODÁ VAŠEMU TĚLU SÍLU A ENERGII, A TO MŮŽE MÍT PŘÍMÝ VLIV NA VŠECHNO, CO TVOŘÍTE

Poradenství

Chcete se zbavit starých návyků ve svém životě, a ve svém stravování? Jak si dále neubližovat?

Jsem průvodcem ke spokojenosti svých klientů k uchopení plné odpovědnosti za své činy.

Učím zájemce navrátit se ke své přirozenosti a setrvání v ní.

Pomáhám k odbourávání nežádoucích zlozvyků a závislostí na určitých odbornících.

Vedu lidi k uvědomění si své hodnoty a vykonání svého rozhodnutí v souladu nezávislosti na jiných lidech, věcech a návykových látkách.

Dosáhněte vlastní Svobody!!!

Jako váš osobní poradce plním roli průvodce a dohlížím na to, aby vytváření nových životních návyků probíhalo tak, jak má. Nabízím služby pro všechny věkové kategorie s primárním zaměřením na prevenci civilizačních onemocnění.

Přistupuji ke každému člověku individuálně a hlavně komplexně. Beru v potaz emoční rozpoložení klienta, jeho fungující či nefungující vztahy, zaryté stravovací návyky, opomíjený pitný režim, vzniklé zdravotní komplikace a pracovní i fyzické vytížení.

Neuznávám žádné dietetické systémy, nezastávám žádný dogmatický styl, jídlo mám ráda a přistupuji k němu i s určitým filozofickým a duchovním přesahem.

Důraz kladu především na kvalitu a technologické zpracování potravin, včetně kontextu k našim individuálním potřebám. Vždy se snažím správně namotivovat svého klienta.

Jedná se o komplexní a dlouhodobou službu, protože je potřeba samozřejmě oboustranná důvěra a snaha o pomalou a dlouhodobou změnu životního stylu bez jojo efektu s prokazatelnou zpětnou vazbou.

NEJSME ŽIVI TÍM, CO JÍME, ALE TÍM CO TRÁVÍME!!!


S láskou Jolana Janišová

Přispívám do odborných časopisů

Eniologie - odborný časopis