Jól

Poživatiny především rostlinného původu bez uměle přidaných chemických přísad a chemického zpracování, které příznivě ovlivňují fyziologické, imunologické nebo metabolické účinky, mající ozdravující nebo preventivní účinky na fyzickou, fyziologickou, psychickou a energetickou rovnováhu člověka či zvířete. Za jól lze rovněž považovat extrakty rostlin nebo jejich kombinace.

V druhotném lidovém významu slova lze za jól považovat také blahodárně působící přírodní prostředí harmonizující zdraví, energie, psychiku i pocity člověka - především horské ozdravovny, lázně, ale také přímořské oblasti, některé jeskyně a čisté vodní zdroje.

A to vše s minimem či žádnou chemií. (Minimum chemie bohužel musíme v této definici připustit, neboť prozatím není v silách lidu zabránit chemizaci prostředí, v němž rostliny pěstujeme či divoce rostou. Odkazuji se tímto na fakt, že lidstvo si bohužel tráví své přirozené prostředí chemizací - v půdě, rostlinstvu, vzduchu i vodě.)

Vždy se ptejte na původ, způsob, procesy výroby. Jedná-li se o poživatinu, je ve vašem vlastním zájmu o své zdraví, abyste se zajímali o hodnotu a výživu, ale také o bezpečnost z hlediska možných toxických dopadů na vaše zdraví.

Proč jól?

Slovem lék bylo z hlediska historického po mnoho lidských generací označován „medikament“, který podporoval vitalitu a pomáhal především fyzickému tělu v boji proti nemocí a jiným, především fyzickým potížím člověka či zvířete. Význam slova byl spíše obecnější a slovo zažité. Legislativně se v ČR ve 2. tisíciletí zakázalo používat označení slovem „lék“ pro potraviny, rostliny, výtažky a jiné necertifikované „produkty“, byť měly prokazatelné léty i staletími prokázané ozdravné účinky.

Předkládáme vám nové české slovo - jól, které můžete s láskou používat dle definice výše.

Dne 12.3.2019 lidé v ČR poprvé uslyšeli o tzv. „jólu“, kterým budeme označovat své výrobky, produkty vycházející z přírody a prospívající zdraví člověka i zvířat. Opouštíme tímto systém neustálých dohadů a sporů o slovo „lék“. Předkládáme definici a význam nového slova „jól“, jelikož v oficiálních záznamech do dnešního dne nemělo v českém jazyce toto slovo žádný záznam, opodstatnění, formu ani význam.

Předpokládáme, že z tohoto slova vzniknou i další tzv. odvozením - z hlediska češtiny je „jól“ mluvnickým kořenem slova.
Nové tvary dalších nových slov mohou být zdánlivě podobná s těmi původními, tudíž:

  • jólárna“ jako místo, kde se dají tyto poživatiny získat
  • jólivé účinky“, tedy hojivé, takové, které zdraví prospívají
  • jólení“ jako proces uzdravování se
  • jólař“ jako ozdravitel, tedy ten, kdo ví, zná a pomáhá, ten, kdo je ochoten připustit přírodní a přirozené způsoby jólení - nezaměňujte se slovem šarlatán ani jiným, dnes spíše hanlivěji vnímaným ranhojič či mastičkář, byť to v historii byli mnohdy velmi moudří a schopní medicimani

Vážíme si práce a poslání lékařů, jimž se díky jólu otevírá další prostor.

Všem lidem předkládáme nové české slovo - jól.

Bylinkářům, bábám kořenářkám, horským střediskům, ozdravovnám, lázním, lidem z alternativní medicíny, východní medicíny a mnoha dalším... i všem, kteří jste se museli v naší krásné zemi kontrolovat, abyste náhodou nebyli popotahováni za sice lidově zažité, leč dle legislativy nesprávné použití slova lék - předkládáme vám nové české slovo - jól.

Kde jste se s pojmem „jól“ mohli setkat?

Tento pojem a jemu odvozené (např. „jólivé účinky“) používám s oblibou také ve svých receptech na podporu imunity.

Kompletní vysvětlení tohoto pojmu objevíte v mé knize „Jídla Světla - Kuchařka pro život 1

Jídla Světla - Kuchařka pro život 1 - Jolana Janišová