Ukazatelé

Slovníček pojmů a ingrediencí Jolany Janišové

Vnější projevy na těle i v chování člověka, vnitřní harmonie, emoce a pocity. Příznaky měřitelné, pozorovatelné, pocitové i intuitivní. Změny a odchylky od běžného fungování každého jedince.

V podstatě jsou to jakási návěstidla, která bychom mohli zahlédnout či vypozorovat na naší životní cestě.

Asi nejčastěji vnímanými ukazateli jsou zvýšená teplota či horečka nebo smrkání, kýchání a kašel. Ovšem daleko častějšími ukazateli nějaké harmonie či disharmonie v těle jsou pocity uvnitř - říká se, že láska prochází žaludkem. Ovšem stejně tak pociťujete bolesti hlavy (často způsobené nedostatkem tekutin), bolesti břicha v různých částech, bolesti zubů, bolesti kloubů, záněty, studený pot, slabost, malátnost a jiné příznaky.

Proč se nám tyto ukazatelé v životě objevují?

Každý z těchto projevů je přirozenou obranou našeho moudrého těla vůči dané situaci - ať proti konkrétní nemoci nebo zanedbání péče o něj - z nedostatku živin, zkonzumování nežádoucích látek, reakce na nepřirozené či nevhodné prostředí nebo jako schopnost samoléčby pro zbavení se virů, bakterií či jiných parazitů v těle. Častokrát mávneme rukou nad těmito ukazateli a jejich příznaky a ukazateli se slovy „Už holt nejsi nejmladší, chlapče...“ a dál příčinu nehledáme a neřešíme. Co myslíte, je to správně?

Opomíjené ukazatele jsou důležitými vodítky při hledání příčin

Nejčastěji ignorujeme ukazatele,  které vnímáme jako zažité dogma a něco zcela běžného - ikdyž zcela nepřirozeného. Jsou důležitými vodítky při hledání nepřirozených procesů v těle, obtíží či disfunkcí našich orgánů a komplexní harmonie. Tyto ukazatelé se projevují navenek - jsou jasně viditelnými vnějšími projevy na těle:

  • změny na pokožce a její vůně
  • struktura a pružnost pokožky
  • popraskaná kůže
  • akné (není pouhým označením puberty)
  • vroubky a zbarvení nehtů
  • slzení a pálení očí
  • velké až vykulené oči
  • vypadávání vlasů
  • aj.

Sledujte a vnímejte ukazatele a hledejte příčinu. Vaše tělesná schránka a její správné fungování vám dává prostor žít tady a teď. Nic důležitějšího na tomto světě nemáte.

Kde jste se s pojmem „ukazatelé“ mohli setkat?

Rozšiřte si svou stravovací gramotnost informacemi z mé knihy „Jídla Světla - Kuchařka pro život 1

Jídla Světla - Kuchařka pro život 1 - Jolana Janišová